head

Geboren worden, opgroeien en leven binnen een familiesysteem is van grote invloed op onze persoonlijke ontwikkeling. Ouders, voorouders, broers, zusjes en iedereen die tot jouw familiesysteem behoort, kan mogelijk invloed hebben op jouw persoonlijke groei. Binnen het systeem van onze eigen familie zijn we verbonden, vaak onbewust, het is niet altijd zichtbaar.
Uit liefde voor de familie kan een kind zomaar onbewust het lot van een ander op zich nemen. Daardoor kunnen kinderen emotioneel en fysiek uit evenwicht raken, een belemmering in hun eigen ontwikkeling die grote gevolgen kan hebben.
Binnen familieopstellingen kunnen we gaan kijken naar de achtergronden en diepere oorzaken van deze steeds terugkerende levensvragen.
sub

Familieopstellingen wordt meestal in een groep gehouden. Deze werkvorm kan echter ook individueel toegepast worden.
Een cliënt brengt zijn vraag in en kiest personen uit de groep, die de plek in gaan nemen van bijvoorbeeld een vader, een moeder maar ook de angst, de oorzaak, het onbekende. Zo nemen zij hun plek in binnen het familiesysteem en kunnen daarover informatie geven. Het “wetende veld” dat binnen de groep mensen ontstaat, brengt inzicht in de familiedynamiek, maakt lijnen helder. Zo kan het gedragen lot herkend en teruggegeven worden.

Deze werkvorm kan ook individueel toegepast worden.
In een individuele opstelling, zonder groep, maak ik gebruik van sjablonen. Zij representeren de personen, een vader, een moeder of het thema, de angst, de oorzaak, het onbekende van de cliënt. Je brengt als cliënt jouw vraag in en ik stem me daarop af. Ik neem een sjabloon die ‘n persoon of de thematiek representeert. Ik observeer wat dat met jou doet. Vanuit die ervaring breng ik een nieuw sjabloon in. Zo werk ik naar de thematiek die er speelt in jouw leven. Na de opstelling vertel ik hetgeen zichtbaar is geworden tijdens de sessie. Dat geeft je helderheid en inzicht in jouw eigen verhaal. Ik spiegel jouw rol en jouw eigen handelen daarin. Door deze inzichten kun jij je los gaan maken van verborgen belemmerende invloeden.